Szakterületek

Dr. Móré ViktóriaAz iroda szakmai profilját képezi a gazdasági jog, a társasági jog, az ingatlanjog, a munkajog, a védjegy jog, valamint magas szintű képviseletet látunk el csőd – és felszámolási eljárások terén.

Jogi szolgáltatásunk kiemelkedő területe a társasági- és a cégjog. Közreműködünk cégbejegyzési eljárásokban, társaságok, üzletrészek értékesítésének előkészítésében, és lebonyolításában. Ellátjuk gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, önkormányzatok, valamint költségvetési szervek általános és teljes körű képviseletét.

Számos sikeresen megkötött szerződésen alapuló tapasztalattal nyújtunk jogi szolgáltatást az ingatlanügyletek világában. Beható ismeretekkel rendelkezünk a helyi ingatlanpiaci sajátosságokról és szabályozási környezetről. Az ügyletek dokumentálásán túlmenően az érintett hatóságok előtti képviseletet is ellátjuk.

Munkajogi területen ellátjuk a munkáltatók, és esetenként munkavállalók képviseletét, vezetői és általános munkaszerződések, megbízási szerződések készítését, munkajogi jogvitákban a peres képviseletet, valamint teljes körű tanácsadást nyújtunk.

Irodánk több a közreműködésünkkel bejegyzett védjegy útját kísérte végig, ezért széles körű tapasztalatokkal bírunk a védjegy – bejegyeztetés, szabadalmi jog területén.

Teljeskörű jogi szolgáltatásainkat magyar és angol nyelven nyújtjuk.

Szakterületek

Gazdasági jog, cégjog

 • Szerződések készítése
 • ‘Due diligence’ szolgáltatás
 • Képviselet ellátása gazdasági jogi ügyekben
 • Tanácsadás gazdasági jogi kérdésekben
 • Követeléskezelés
 • Cégek alapítása, megszüntetése
 • Gazdasági társaságok szervezeti formaváltása
 • Cégek jogi szempontból történő átvizsgálása, véleményezés, tanácsadás
 • Képviselet cégbírság, adóhatóság és más hatóságok előtt

Csőd – és felszámolási eljárásban

 • Hitelezői képviselet
 • Adósi képviselet
 • Egyeztetésekben közreműködés

Ingatlanjog

 • Adásvételi szerződések készítése
 • Csere
 • Ajándékozás
 • Termőföld vásárlás
 • Haszonbérlet
 • Ingatlanjoggal felmerülő egyéb kérdésekben tanácsadás nyújtás

Munkajog

 • Munkáltatók, munkavállalók képviselete
 • Gazdasági társaságok munkajogi ügyeinek intézése
 • Munkaviszonyt keletkeztető, módosító és megszüntető okiratok szerkesztése
 • Vezetői és általános munkaszerződések, megbízási szerződések készítése
 • Munkajogi jogvitákban peres képviselet
 • Munkajogi kárigények érvényesítése
 • Versenytilalmi és titoktartási megállapodások készítése
 • Csoportos létszámcsökkentés, átszervezés, munkáltatói jogutódlás lebonyolítása

Védjegy jog

 • Képviselet védjegy – lajstromozási, hosszabbítási, törlési ügyekben
 • Védjegyhasználati szerződések készítése
 • Peres eljárásokban képviselet védjegybitorlás esetén